Besef dat je geen uur zonder recht kan, lijkt te verdwijnen

dinsdag 6 september 2011, 8:52

DEN HAAG (PDC) - Het besef hoe waardevol het is om in een rechtsstaat te leven, lijkt af te nemen. Er is alle reden om dat belang duidelijker uit te leggen. Die conclusie trokken mr. Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, en prof.mr. Erik Jurgens, emeritus hoogleraar, tijdens een door het Huis voor Democratie en Rechtsstaat georganiseerde bijeenkomst over draagvlak voor de rechtsstaat.

Van den Emster stelt dat veel kritiek die de laatste jaren opklinkt over de rechtsspraak is gebaseerd op beeldvorming. Politici maken zich soms schuldig aan het doen van voorbarige uitlatingen. Het zou goed zijn als onjuiste beelden worden gecorrigeerd. Van den Emster weerlegde de kritiek dat rechters niet weten wat er in de samenleving leeft. Rechts hebben ook kinderen, komen ook op het voetbalveld en hebben allerlei contacten. Dat zij vanwege hun ambt een zekere afstand houden, is onvermijdelijk.

Jurgens legde uit dat een rechtsstaat onlosmakelijk is verbonden met democratie en mensenrechten. Om het belang ervan beter onder de aandacht te brengen, zouden burgers bijvoorbeeld in wijkcentrum of bibliotheek zelf rechtzaken moeten naspelen om zo te kunnen leren hoe ons rechtssysteem werkt. Jurgens benadrukte overigens dat rechtshandhaving evenzeer een voorwaarde is voor vertrouwen. Als boeven niet worden bestraft, ondermijnt dat de fundamenten van de rechtsstaat.

Het Huis voor Democratie en Rechtsstaat (ProDemos) wil graag een rol spelen bij het op lokaal niveau uitleg geven aan burgers over de werking van democratie en rechtsstaat en ontwikkelt daarvoor momenteel plannen.