Staatsrechtconferentie: Call for Papers

vrijdag 15 maart 2013, 16:38

Op vrijdag 13 december 2013 vindt de Staatsrechtconferentie plaats. De conferentie wordt dit jaar georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met het VU Centre for Law and Governance. Het centrale thema is 'integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht'.

Welke mogelijkheden biedt het recht in kwesties rondom politieke en bestuurlijke integriteit?

Bestuurlijke integriteit staat de laatste jaren volop ter discussie. Veelal vormen specifieke incidenten, die steevast kunnen rekenen op uitgebreide media-aandacht, de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van bestuurders, het combineren van functies en de hoogte van inkomens in de (semi-)publieke sector, maar ook om beschuldigingen van belangenverstrengeling en zelfs corruptie. Integriteitsvraagstukken beperken zich echter niet tot het gedrag van individuele bestuurders (en volksvertegenwoordigers). Ze spelen ook een rol in andere discussies, zoals de regulering van de financiering van politieke partijen en de invloed van lobbyisten op politieke en ambtelijke besluitvorming.

De vraag is wat dit voor het recht betekent. Juridisch bezien lijkt het steeds te gaan om de vraag welke belangen in besluitvormingsprocessen een rol kunnen spelen en hoe deze belangenbehartiging organisatorisch moet worden gewaarborgd. Is integriteit vooral een bestuurlijk of moreel vraagstuk - een kwestie van fatsoen of goede taakvervulling - of is er behoefte aan dwingende kaders en procedureregels? Als dat laatste het geval is, hoe moeten dergelijke kaders en procedures dan worden vormgegeven? Kortom, welke mogelijkheden biedt het recht in kwesties rondom politieke en bestuurlijke integriteit? Die vraag staat centraal tijdens deze staatsrechtconferentie.

Bijdragen aan workshops / call for papers 

Naast een plenair programma worden drie thematisch ingerichte workshops georganiseerd. Binnen een workshop worden in beginsel twee papers over specifieke (deel)onderwerpen gepresenteerd. Voorstellen voor papers (maximaal één A4) zijn van harte welkom en kunnen uiterlijk 1 april 2013 worden gestuurd naar: staatsrechtconferentie.rechten@vu.nl. Inzenders ontvangen uiterlijk 13 april 2013 nader bericht.

Download hier de call for papers.