Patrick van Schie

Patrick van Schie was spreker bij events van het Montesquieu Instituut: Europa, Europa... en De plicht der politieke partijen?.