Patrick van Schie

Patrick van Schie (1964) is sinds 2001 directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Eerder was hij daarvan stafmedewerker. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over de liberale partijen in de jaren 1901-1940 en publiceert regelmatig over zowel actuele als historische onderwerpen.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 14 november 2017.