Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dr. P.G.C. (Patrick) van Schie

Patrick van Schie (1964) is sinds 2001 directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Eerder was hij daarvan stafmedewerker. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over de liberale partijen in de jaren 1901-1940 en publiceert regelmatig over zowel actuele als historische onderwerpen.

in de periode 2011: directeur wetenschappelijk instituut partij, spreker MI-activiteit

1.

Voornamen (roepnaam)

Patricius Gerardus Cornelis (Patrick)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Waalwijk, 19 mei 1964

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • wetenschappelijk medewerker Prof. mr. B.M. Teldersstichting, van 1991 tot 2001
 • directeur Prof.mr. B.M. Teldersstichting, vanaf 2001

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid redactie "Liberaal Reveil"

vorige
 • lid bestuur FDO (Forum voor Democratische Ontwikkeling), van 2006 tot 2013

vorige
 • lid begeleidingscollege SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)

6.

Opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere R.K. "Sint Jozefschool" te Waalwijk, van 1970 tot 1976

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, "Dr. Mollercollege" te Waalwijk, van 1976 tot 1982

academische studie
 • geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1982 tot 1989

promotie
 • letteren, Universiteit Leiden, 27 september 2005

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Promoveerde bij prof. J.Th.J. van den Berg

militaire dienst
 • dienstplichtig militair (reserve-officier academisch gevormd), Directie Algemene Beleidszaken, ministerie van Defensie, van 1989 tot 1990

8.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Nationaal Belang. Over de bruikbaarheid van het begrip voor een liberaal buitenlands beleid" (1996)
 • "Krijgsgerommel achter de kim. Analyse van de veiligheidsrisisco's voor Nederland" (1999)
 • "Vrijheidsstreven in verdrukking: liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940" (dissertatie, 2005)
 • "Zestig jaar VVD" (mede-auteur, 2008)
 • "Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw" (2008)
 • "Separation of Church and State in Europe" (2008)
 • "Democracy in Europe. Of the people, for the people, by the people?" (2010)
 • "Eerlijk is eerlijk. Wat een liberaal van de staat mag verwachten en van zichzelf moet vergen" (2011)
 

9.

Hofvijver bijdragen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 14 november 2017.