EU-beleid rondom georganiseerde criminaliteit

Dit onderzoeksproject houdt zich bezig met de vraag hoe de verschillende instituties van de Europese Unie zijn omgegaan met het probleem van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit in de afgelopen 30 jaar. Er zal gekeken worden naar de ontwikkeling van de politiek van de aandacht voor dit probleem en de manier waarop verschillende actoren in de EU dit probleem hebben geframed en gedefinieerd als reactie op signalen vanuit de omgeving.

Deze studie sluit aan bij andere lopende MI- en internationale onderzoeken waarbij de focus ligt op het onderzoek van de politiek van de aandacht. Dit onderzoek zal vooral kijken naar een grensoverschrijdend beleidsonderwerp om zo te kunnen analyseren hoe oplossingen tot stand komen gedurende een langere tijdsperiode. Formele politieke agenda's en media aandacht worden geanalyseerd naast, minder zichtbare maar zeker net zo belangrijke, voorbereidende beleidsdocumenten vanuit de EU.

Het theoretische kader van deze studie, het zogenaamde punctuated equilibrium model, stelt dat aandacht binnen politieke instellingen zich in korte tijd manifesteert onderbroken door meer stabiele periodes.

Het proces van georganiseerde criminaliteit en de lessen die getrokken kunnen worden uit de analyse van beleidsontwikkelingen hebben niet alleen een theoretische relevantie om agenda setting en beleidsvorming binnen de EU instellingen beter te begrijpen. Het is ook sociaal en economisch van belang om lessen te kunnen trekken uit de wijze waarop problemen ontstaan en hoe zij worden geadresseerd.

Dit PhD project staat onder de supervisie van dr. Arco Timmermans en prof. Jouke de Vries,  Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Mexican National Council for Science and Technology.

Leticia Elias heeft een Bachelor opleiding International Relations afgerond aan het Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey in Mexico en heeft vervolgens haar Master Europese Studies behaald aan de Universiteit van Twente en de Westfälische Wilhelms University van Munster in Duitsland. In haar master thesis heeft ze onderzocht wat de ontwikkeling is van het Europese anti-terrorismebeleid sinds de aanslagen in de VS in 2001.