EU multi-level beleidsvorming conferentie panel voorgezeten door MI Fellows

donderdag 8 december 2011, 16:05

DEN HAAG (PDC) - Een intensieve tweedaagse uitwisseling van onderzoekideeën vond plaats in Rotterdam op 1 en 2 december. Aanleiding was de 8e werkconferentie van de Nederlandse Onderzoeksschool Bestuurskunde (NOB). Het jaarlijkse evenement trok veel wetenschappers van Nederland en Vlaanderen aan, op het gebied van politicologie en openbaar bestuur.

Eén van de conferentiepanels die veel aandacht trok werd georganiseerd door MI-onderzoekers Petya Alexandrova en Lucie Spanihelova en MI-fellow Markus Haverland. Wetenschappers en promovendi van acht universiteiten namen deel in dit panel, genaamd Analyse van multi-level beleidsvorming in de Europese Unie. Het goed georganiseerde panel bestond uit sessies gewijd aan verschillende fasen en aspecten van de EU-beleidvormingscyclus, inclusief agendasetting, de relaties tussen de EU en de lidstaten en de externe dimensie van de Unie. De deelnemers discussieerden over vele onderwerpen en presenteerden fascinerende onderzoeksresultaten.

Petya Alexandrova en MI-onderzoeksdirecteur Arco Timmermans presenteerden een paper waarin zij de rol van het EU-voorzitterschap in de agendasetting van de Europese Raad analyseerden. De onderzoeksresultaten onthullen beperkte feitelijke invloed van de binnenlandse agenda van de EU voorzittende lidstaten op de agenda van de Europese Raad. Een aantal factoren veroorzaken deze beperkte invloed, waaronder geërfde agendapunten, onverwachte gebeurtenissen die aandacht trekken, en normen als neutraliteit en consensusvorming blijken de meest prominente te zijn.

MI-fellow Anne Rasmussen en Brendan Carroll van de Universiteit Leiden presenteerden een paper waarin zij de relatie tussen publieke opinie en de activiteiten van belangengroepen onderzochten. De studie wijst uit dat belangengroepen als brug tussen publiek en besluitvormers functioneren. Belangengroepen mobiliseren actiever op onderwerpen die in de publieke belangstelling staan en die consequenties voor begrotingsuitgaven hebben.

Jana Deforche en Peter Bursens van ‘Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics’ en de Universiteit Antwerpen analyseerde strategieën van regionale overheden in EU-verdrag hervormingen. Onderzocht wordt of Vlaanderen, Catalunya, Baden-Württemberg en Schotland ervoor kiezen om direct of indirect en individueel of in samenwerking te handelen om hun voorkeuren voor EU institutionele hervorming te bepleiten. In vergelijkend perspectief wordt onderzocht welke factoren bepalen of men de ene of de andere weg inslaat. De onderzoekers suggereren dat de nationale constitutionele instellingen en de ervaringen van de regio’s op EU-niveau de strategie bepalen.

Het panel bood de onderzoekers de gelegenheid feedback van collega’s te ontvangen en aan uitdagende discussies bij te dragen. De deelnemers waren dankbaar voor de excellente organisatie. De discussie zette zelfs voort na de sessies.