Moeilijke politieke keuzes - Collegereeks 2012

Overheden moeten moeilijke keuzes maken als ze geconfronteerd worden met economische tegenspoed. Het managen van de economie is één van de fundamentele taken van de overheid, die naar de voorgrond treedt in tijden van economische crisis. Nederland moet nationale en Europese belangen en competenties afwegen bij de aanpak van economische crises, zoals alle regeringen van de lidstaten in de Europese Unie.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Regeren in crisistijd

In historisch perspectief treden economische crises op in een golfpatroon op lange termijn, waarin landen in Europa samen op en neer gaan. Maar deze landen hebben hun eigen nationale context, belangen en beleid. Daarom zijn we zelfs op het terrein van sterke Europese integratie getuigen van controversie over de definities en oplossingen van economische problemen. In tijden van crisis nemen regeringen meer controle; ze krijgen ‘speciale krachten’. Democratische besluitvorming wordt dan vaak gezien als inefficiënt, en legitimiteit wordt verruild voor de druk om snel met oplossingen te komen.

In samenwerking met het Center for Innovation The Hague organiseert het Montesquieu Instituut deze collegereeks die vragen adresseert over hoe overheden omgaan met de spanningen die inherent zijn aan moeilijke keuzes wanneer ze geconfronteerd worden met economische crises, wat voor verschillende historische tradities er bestaan in economisch crisisbeheersing, hoe landen van elkaar en van ervaringen uit het verleden ‘leren’, en hoe politieke instellingen met hun gescheiden of overlappende bevoegdheden een rol spelen in de beheersing van een economische crisis.

Houdt het Nederlandse consensusmodel stand in dit proces? In hoeverre staat het onder druk? Speelt het Nederlandse parlement een centrale rol in het in evenwicht brengen van economische belangen en waarden? Versterkt het parlement de legitimiteit van moeilijke keuzes? Hoe gebeurt dat in vergelijking met andere parlementen in Europa? Hoe vinden landen een balans tussen de efficiëntie van beleidsontwikkeling enerzijds en het consulteren van belanghebbenden en het creëren van de benodigde legitimiteit van beslissingen anderzijds? Op welke manieren mengen nationale stijlen zich met de versterkte kracht van de EU bij de aanpak van economische problemen? Kunnen we optimistisch of eerder pessimistisch zijn over de wijze waarop regeringen lessen trekken en gezamenlijk optrekken?

2.

Programma

Deadline inschrijving

28 Oktober*

Periode

7 november t/m 19 december 2012, op woensdagen van 18:30 tot 20:30 uur

Data

Colleges: 7, 14, 21 en 28 november, 12 en 19 december

Work group sessions: 3 en 17 december (studenten)

Locatie

Campus Den Haag

*De datum kan wijzigen als de maximum capaciteit van de zaal eerder is bereikt.

Colleges

 

7 Nov

Politics of attention and hard choices

Arco Timmermans

onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut

14 Nov

The history of choices in the Eurozone

Roel Janssen

financieel-economisch journalist

21 Nov

Who sets the stage for hard choices: EU and the Netherlands

Frans van Nispen tot Pannerden

Universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

28 Nov

Hard choices and stakeholders in the policy-making consensus in the Netherlands

Corina Hendriks

eindredacteur van het politiekwetenschappelijke tijdschrift Idee (D66)

12 Dec

A prominent close neighbour: comparing the Netherlands with Germany

Hanco Jurgens

onderzoeker aan het Duitsland Instituut Amsterdam

19 Dec

Lesson-drawing and the art of making budget cuts

Corina den Broeder

hoofd van het Bureau Strategische Analyse van de Inspectie der Rijksfinancien, Directoraat-generaal Rijksbegroting, Ministerie van Financien

Dick Kabel

hoofd, begrotingsbeleid, Directoraat-generaal Rijksbegroting, Ministerie van Financien

3.

Deelname

De collegereeks staat open voor studenten van alle universiteiten in Nederland en voor professionals die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

STUDENTEN

Studenten kunnen ECTS credits of een certificaat ontvangen.

Om ECTS credits te ontvangen

Studenten in het 3de jaar van een bachelor opleiding kunnen deze collegereeks als keuzevak volgen. Het is een 300-niveau cursus. Studenten in het 2de jaar van een bachelor opleiding kunnen zich ook aanmelden indien ze een 300-niveau cursus willen volgen.

Het volgen van deze collegereeks als keuzevak vereist goedkeuring van de academische opleiding. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om deze goedkeuring te verkrijgen en dit aan ons te melden uiterlijk tot 1 week voor aanvang van de cursus. Bij goedkeuring ontvangt u 5 ECTS aan het einde van de collegereeks. U dient dan wel minstens 5 colleges en de werkgroep sessies bij te wonen en een paper te schrijven.

Om een certificaat te ontvangen

Studenten die geen ECTS credits willen ontvangen zijn ook welkom. In dit geval kunnen ze een certificaat krijgen, mits zij minstens op 5 lezingen zijn aanwezig. Ze zijn niet verplicht aan de werkgroep mee te doen en een paper te schrijven.

Inschrijving: De inschrijftermijn is verlopen.

Kosten: gratis.

TOEHOORDERS

Alle andere deelnemers die minstens 5 colleges bijwonen, zullen een certificaat ontvangen. Zij hoeven geen paper te schijven.

Inschrijving: De inschrijftermijn is verlopen.

Kosten: € 200

4.

Meer informatie

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar education@montesquieu-instituut.nl.