Beelden over Europa

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Euroscepsis? Welke Euroscepsis?

Datum & Tijd

Activiteit

Locatie

do 30 aug

14.45u

Symposium over de rol van Europa in de politiek.

Zijn politici en burgers nu echt kritischer geworden jegens Europa? Sinds het referendum van 2005 heeft menig partij verklaard het Europees project kritisch in de gaten te zullen houden. Maar is deze belofte sindsdien ook terug te vinden in de partijprogramma’s of houdt men vast aan oude Europese idealen? Zien we daadwerkelijk veranderingen of is er toch een grote mate van continuïteit te bespeuren?

Hierover zullen dr. Anjo Harryvan (universitair docent Internationale Betrekkingen, RUG i), drs. Jurjen Hoekstra i (schreef zijn masterscriptie over Europese integratie en Nederlandse politieke partijen) en dr. Hilde Reiding i (onderzoeker en docent CPG) een lezing geven op donderdag 30 augustus. Na afloop gaan zij in debat met het publiek, onder leiding van Jan Schinkelshoek i (voormalig kamerlid en parlementair journalist).

Nutshuis

2.

Nederland en Europa: van koploper naar dwarsligger?

Datum & Tijd

Activiteit

Locatie

vr 31 aug

15.30u

Een debat onder leiding van Sjerp van der Vaart.

Sinds het Nederlandse 'nee' tegen de Europese Grondwet in 2005 staat ons land in Brussel bekend als eurosceptisch. Hoe anders was dat in de jaren '80 en '90, toen Nederland nog één van de meest ijverige pleiters was voor méér Europese samenwerking?

Zijn we uit elkaar gegroeid of is er sprake van Babylonische spraakverwarring? Bouwen we nog steeds aan een Europa van vrijheid, vrede en voorspoed of ontwikkelt het Europees project zich tot een 'EUSSR' zoals eurosceptici schertsend beweren?

Wybe Douma en Steffen van der Velde (Asser Instituut) zullen schetsen wat voor een beeld Nederland en de EU op dit moment van elkaar hebben. Daarna zullen zij onder leiding van Sjerp van der Vaart discussiëren met Leonoor Kuijk (Trouw) en Europarlementariër Hans van Baalen.

Huis

van Europa

3.

Lesje Politiek

Datum & Tijd

Activiteit

Locatie

do 6 sept

Een besloten les voor VMBO'ers die politici aan de tand voelen over verkiezingsprogramma's en Europa

VMBO-scholieren (eindexamenklassen) van het Mariscollege gaan de dialoog aan met politici over beeldvorming en werkelijkheid in relatie tot de aankomende verkiezingen en de rol van Europa hierin. De VMBO'ers bereiden zich voorafgaand aan het debat voor op dit thema.

Een VMBO-les met de volgende kamerleden: Tanja Jadnanansing (PvdA), Farshad Bashir (SP), Louis Bontes (PVV) en Klaas Dijkhoff (VVD).

Maris- college