Politieke partijen sterk verdeeld over Europese financiële zaken

donderdag 6 september 2012, 13:17

DEN HAAG (PDC) -

Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid over hoe in Europees verband met financiële zaken moet worden omgesprongen. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in de vraag of de begrotingsdiscipline binnen de eurozone versterkt moet worden, Nederland uit de euro moet en of aan het Stabiliteits- en Groeipact moet worden vastgehouden. De verdeeldheid is ook groot over de vraag of er een Europese heffing op financiële transacties moet komen.

Voor meerdere partijen behoren uitzetting van lidstaten uit de eurozone en opsplitsing van de euro tot de mogelijkheden. Ditzelfde geldt ten aanzien van het opheffen van de euro. Andere partijen zijn hier duidelijk of minder duidelijk tegenstander van. Er zijn geen partijen die zich expliciet verzetten tegen uitzetting van lidstaten of opsplitsing van de euro. D66 is als enige uitgesproken vóór het invoeren van een Europese belasting.

Dit blijkt uit een studie naar de verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse politieke partijen, uitgevoerd door onderzoeker Edwin van Rooyen ter gelegenheid van de lancering van Birdsong Europe's website. In de studie zijn de Europese standpunten van alle Nederlandse politieke partijen onderling vergeleken. Eerder legde Van Rooyen de partijen langs de democratische (2009) en Europese (2010) meetlat, toen in opdracht van het Montesquieu Instituut.

Lees het volledige onderzoek.

met dank overgenomen van birdsong.eu