Fracties in Tweede Kamer meer bewust van Europese dimensie

vrijdag 24 juni 2011, 11:34

DEN HAAG (PDC) - Tweede Kamerfracties zijn zich steeds meer bewust geworden van de Europese dimensie van beleidsbeslissingen. De 'schok' waarvoor het referendum over de Europese Grondwet in 2005 zorgde, was daarvoor de belangrijkste reden. Dat is een voorlopige bevinding van de onderzoekers Edwin van Rooyen en Gerrit Voerman (DNPP), die de wisselwerking tussen Nederlandse politieke partijen en hun Europese omgeving bestuderen.

In de Tweede Kamer kwam na 2005 onder meer een EU-staf die leden van vaste commissies bij de voorbereiding van debatten van informatie voorzien over EU-aspecten. Het jaarlijkse werk- en wetgevingsprogramma van de Europese Commissie geldt als leidraad om nieuwe EU-regelgeving beter te kunnen volgen. Ook de nieuwe gele- en oranjekaartprocedures en het behandelingsvoorbehoud zorgen ervoor dat de Tweede Kamer alerter is geworden.

In het tweede deel van het onderzoek komt vooral de wisselwerking tussen Nederlandse en Europese partijen aan de orde.