The euro is not in crisis

donderdag 22 november 2012, 11:31

DEN HAAG (PDC) - 'De eurocrisis is een ongepaste naam voor de Europese schuldencrisis'. Dit concludeerde Frans van Nispen tot Pannerden , universitair hoofddocent Bestuurskunde tijdens het derde college van de Collegereeks van het Montesquieu Instituut. De crisis is een schuldencrisis in de eurozone,maar de valuta euro is zelf niet in crisis. De wisselkoers van de Europese munt is namelijk redelijk stabiel gebleven en ook de inflatie in de eurozone is niet uit de hand gelopen, aldus Van Nispen.

Van Nispen stelde dat de huidige schuldencrisis is begonnen met het in elkaar storten van de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Die is overgewaaid naar de private en de publieke sector in Europa. In elke zwakke lidstaat is de crisis van een andere orde: Griekenland en Italië kampen beiden met een publieke schuld. In Spanje is er echter sprake van zowel een publieke als een private schuld. De schulden verspreiden zich via staatsobligaties van de zwakke landen langzamerhand over de andere leden van de eurozone. Het ging fout doordat de eurolanden zich niet aan de regels van het Stabiliteit- en Groeipact hebben gehouden.

Om dit in het vervolg te voorkomen hebben de EU-instellingen sinds 2010 gewerkt aan maatregelen ter versterking van de coördinatie van het begrotingsbeleid van de lidstaten door de Europese instellingen. Voorbeelden zijn de Europa 2020-strategie, het Europees Semester, het Sixpack, het Europlus Pact en de noodfondsen EFSF en ESM. De 'preventieve arm' en 'corrigerende arm' van het Stabiliteit- en Groeipact zijn beide versterkt om ervoor te zorgen dat eurolanden hun begroting en schuld op orde brengen.

Naar aanleiding van vragen uit het publiek maakte Frans van Nispen tot Pannerden duidelijk voor welke moeilijke politieke, economische en fiscale keuzes de politieke actoren in de crisis staan.