Collegereeks

Het Montesquieu Instituut organiseert jaarlijks in samenwerking met de Campus Den Haag en het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een collegereeks voor studenten en overige belangstellenden.