Gij zult openbaar maken

Aan de hand van het Rob advies uit september 2012 met gelijkluidende titel heeft prof. drs. J. Wallage, voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob), het thema actieve openbaarheid bij de hand genomen. De Rob is van mening dat overheidsinformatie een sleutelrol speelt in de verbinding tussen het verticale politieke bestuur en de horizontale samenleving.

De omgang met overheidsinformatie door politiek en overheidsorganisaties, de toegankelijkheid, volledigheid, juistheid en tijdigheid vormt de lakmoesproef voor het vertrouwen. Richtsnoer is daarbij de realiteit van internet; burgers verwachten dat informatie online vindbaar en toegankelijk is. Actieve openbaarheid van alle overheidsinformatie, logisch gestructureerd is daarom een noodzaak. Om daar te komen wil de Rob actieve openbaarheid uit het juridische domein tillen en onderdeel maken van de normen voor behoorlijke overheidscommunicatie. Daarom pleit de Rob voor een nieuwe wet op de overheidscommunicatie die kan dienen als richtinggevend kader en als instructienorm voor actieve openbaarheid.

De overheid maakt informatie selectief voor het publiek openbaar en streeft openbaarheid van informatie zodoende niet actief na. Actieve openbaarheid vormt echter de brug tussen het verticale politieke bestuur en de horizontale samenleving en kan daardoor helpen het vertrouwen van de burger in de overheid te vergroten. Dat stelde prof. drs. J. Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), gisteren in een inleiding over het rapport ‘Gij zult openbaar maken’. Mark de Boer, hoofd concern communicatie bij de gemeente Rotterdam, vroeg zich echter af of actieve openbaarheid werkelijk tot minder wantrouwen leidt. Het afleggen van verantwoording door bestuurders en het serieus nemen van de burger vormen volgens hem de sleutel.

Jacques Wallage
Mark de Boer
Linda Voortman stelt een vraag
Mark de Boer en Jacques Wallage
Mark de Boer en Jacques Wallage
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.