De soundbite boven het politieke debat?

Logo CPG

De invoering van de televisie en de verdere ontwikkeling van de media hadden grote gevolgen voor het politieke bedrijf. Niet langer beperkte de politiek zich tot het Binnenhof en de geïnteresseerde krantenlezer, maar de politiek en de politicus kwamen bij de kijkers thuis. Soms tot hilariteit van het parlement – zoals in de Nacht van Schmelzer, waar de Kamervoorzitter zich bij de kijkers verontschuldigde voor het uitlopen van een schorsing – maar het betekende ook een nieuwe fase in het beroep van politicus en had gevolgen voor de werkwijze van de Tweede Kamer.

Televisie draait om snelheid en spektakel en omdat politici graag in beeld willen blijven, moeten ze zich aan deze mediawetten aanpassen. Zowel de media als de politici zijn verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Dit concludeerden Max van Weezel, Wouke van Scherrenburg (beiden politiek commentatoren) en Peter van der Heiden (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis) na een lezing van die laatste over dit onderwerp.

Aan de hand van beeldmateriaal kwam de relatie tussen media en politiek goed naar voren in het door het Montesquieu Instituut georganiseerde debat. De bijeenkomst vond plaats in de Campus Den Haag en maakte deel uit van de Zomerconferentie.

Peter van der Heiden
Wouke van Scherrenburg
De deelnemers luisteren aandachtig
Max van Weezel en Peter van der Heiden