Bron van transparantie of informatiemachine?

De invloed van Brussel op wetgeving en ontwikkelingen in Nederland groeit met de dag. Toch voelen veel Nederlanders zich niet goed geïnformeerd over de Europese Unie. Europa is ingewikkeld en het lijkt bijvoorbeeld in het journaal soms plaats te moeten maken voor, ogenschijnlijk minder belangrijk, nationaal nieuws. Welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag? Worden de media in staat gesteld Europees nieuws voldoende voor het voetlicht te brengen? Beschikken zij over voldoende informatie en tijd om een te rol spelen bij het transparant maken van Europese processen?

Is het realistisch van nationale media te verwachten dat zij Europa duiden? Overschatten we de rol van de media? Welke graad van transparantie moeten de media binnen de EU nastreven? Zouden we ons bijvoorbeeld meer Europeaan gaan voelen wanneer we een Europa-Journaal krijgen?

Thijs Berman (Europarlementariër PvdA), Carla Joosten (EU-correspondent Elsevier) en Kees Boonman (politiek journalist/commentator en docent Universiteit Leiden) gingen met elkaar in debat onder leiding van Max van Weezel.

Democratie in debat logo

De zaal in Nieuwspoort zit vol belangstellenden. Het wachten is nog even op Europarlementariër Thijs Berman (PvdA). “Thijs Berman zit vast in de trein. Je zou denken dat het sinds de afschaffing van de Fyra beter zou gaan”, grapt debatleider Max van Weezel. Niet veel later komt de politicus binnen en kan het debat tussen hem, Carla Joosten (EU-correspondent bij Elsevier) en Kees Boonman (politiek commentator) beginnen. Het onderwerp: transparantie in Europa.

Kees Boonman en Carla Joosten
Thijs Berman
Kees Boonman
De deelnemers luisteren aandachtig
Kees Boonman, Carla Joosten en Thijs Berman
Kees Boonman, Carla Joosten en Thijs Berman
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Thijs Berman
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
v.l.n.r.: Kees Boonman, Carla Joosten en Thijs Berman. De moderator is Max van Weezel.