Parlementaire transparantie

Frans Weisglas

Buiten de commissiestiekem, procedure- en fractievergaderingen is formeel alles openbaar wat in de Tweede Kamer wordt besproken. De werkelijkheid is echter anders, want buiten het formele circuit om vinden in besloten achterkamertjes allerlei overleggen plaats.

Dat is vooral het geval tussen de fractievoorzitters en woordvoerders van regeringsfracties. Door die overleggen en door afspraken met het kabinet is er geen speelruimte meer voor de Tweede Kamer. Er is daardoor sprake van schijntransparantie.

Tijdens deze bijeenkomst verzorgde oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas de inleiding over transparantie, geleid door moderator Kars Veling (directeur ProDemos - Huis voor Democratie en Rechtsstaat).

Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Frans Weisglas en directeur van ProDemos Kars Veling, als moderator, lieten in de Tweede Kamer hun licht schijnen over de transparantie in het Nederlandse parlement. Zij vonden dat op de parlementaire transparantie in Nederland nogal wat aan is te merken. De grootste belemmering voor transparante politiek is coalitiepolitiek, coalitiepartners willen namelijk hun grip op het beleid niet verliezen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het debat ‘Parlementaire Transparantie,’ georganiseerd door het Montesquieu Instituut en ProDemos in het kader van de Zomerconferentie.

Frans Weisglas
Kars Veling
Kars Veling en Frans Weisglas
Het publiek luistert aandachtig
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Frans Weisglas over parlementaire transparantie, geleid door moderator Kars Veling.