Promotie oud MI-Stagiair

dinsdag 24 december 2013, 10:29

Geïnspireerd op het agenda-onderzoek van Arco Timmermans, heeft oud MI-stagiair Fabienne Zwagemakers de politiek van de aandacht voor mensenrechten in de EU instellingen onderzocht.

Op 17 december heeft zij haar promotie-onderzoek aan de LUISS Universiteit in Rome succesvol verdedigd. In de dissertatie, getiteld “From Policies of Fears to Politics of Values. Human Rights on the Agenda of the European Union”, beargumenteert Zwagemakers hoofdzakelijk dat de mensenrechtenagenda van de EU een symbool is van hoe de EU vermeende bedreigingen voor de Europese gemeenschappelijke markt beantwoordt met meer aandacht voor fundamentele rechten en vrijheden. De aandacht neemt weer af wanneer de EU bericht over ontwikkelingen met een verwacht positief effect op Europese integratie.

Daarnaast betoogt Zwagemakers dat mensenrechten een prominent onderdeel van de Europese agenda zijn gaan uitmaken door zogeheten normatieve spill-over, en dus als onderdeel van pogingen om de gevolgen van een geanticipeerd democratisch tekort op te vangen. De implicaties van het beleid op Europees niveau leiden daarmee tot veranderingen in de politiek van de aandacht. Een belangrijke bijdrage van het onderzoek is de toepassing van kritische discourse analyse om de voorwaarden voor politieke aandacht te analyseren.