Parlementaire Monitor: strategie lobbyisten in beeld brengen

In Nederland is er discussie over het opwekken van schaliegas. Verschillende belangengroepen hebben zich in de discussie gemengd en van zich laten horen.

 

In Nederland is er discussie over het opwekken van schaliegas. Verschillende belangengroepen hebben zich in de discussie gemengd en van zich laten horen.

In dit (master)onderzoek staan twee belangengroepen centraal: milieudefensie en de bierbrouwers. Welke lobbystrategieën gebruiken deze belangengroepen en hoe zijn zij in het nieuws gekomen? Een media-analyse met behulp van de Parlementaire Monitor.

Een onderzoek van Jasper Verstraten, masterstudent Universiteit Leiden, onder verantwoordelijkheid van Arco Timmermans.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor is het mogelijk om trefzeker in te spelen op kansen en bedreigingen van op handen zijnde nationale wetgeving. De monitor ontsluit het nationale proces van wet- en regelgeving en bevat onder meer alle van het parlement in behandeling genomen (wetgevings)dossiers en de daarbij verschenen Kamerstukken, zoals brieven, moties en Kamervragen. Bovendien geeft de Monitor aan wanneer en bij wie deze dossiers en Kamerstukken op de agenda staan en wat de actuele stand van zaken is.

Ook is het mogelijk om de informatie uit de Parlementaire Monitor te gebruiken voor onderzoek. De Monitor brengt in beeld hoe vaak een bedrijf of belangengroep in het nieuws is gekomen. Deze data zijn vervolgens op een eenvoudige manier te analyseren, bijvoorbeeld door de gegevens te verwerken in tijdlijngrafieken of tabellen. Ook is het mogelijk om deze gegevens met elkaar te vergelijken.

2.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het gebruik van de Parlementaire Monitor voor onderzoek of over het onderzoek van Jasper Verstraten? Neem dan contact op met Myriam van Dorp via m.van.dorp@montesquieu-instituut.nl