Hoe sterkere europartijen kunnen bijdragen aan de Europese representatieve democratie

woensdag 14 mei 2014, 10:06

De Europese verdragen verwachten van de Europese politieke partijen (hieronder ‘europartijen’ genoemd) dat zij bijdragen ‘tot de uiting van de wil van de burgers van de  Unie’. Momenteel voldoen de europartijen nog lang niet aan deze eis: zij zijn niet of slechts tot op zekere hoogte in staat hun achterban in het Europese politieke proces te representeren op een wijze die vergelijkbaar is met de manier waarop nationale partijen deze functie uitoefenen.

De oorzaken voor de huidige gebrekkige uitvoering van hun representatieve taken hebben enerzijds te maken met de specifieke institutionele context waarbinnen de europartijen functioneren, en anderzijds met de reserves van de nationale lidpartijen om het supranationale karakter van de europartijen te versterken.

In het vandaag verschenen policy paper 'Hoe sterkere europartijen kunnen bijdragen aan de Europese representatieve democratie' aan de hand van Gerrit Voerman en Simon Otjes komen beide wetenschappers met voorgestelde hervormingen, die zouden moeten leiden tot een meer betekenisvolle intermediaire positie van de europartij tussen de burgers en ‘Brussel’ overeenkomstig de in de Europese verdragen vastgelegde taakstelling.

Lidpartijen kunnen enerzijds op directe wijze de positie van de europartij versterken, door daadwerkelijk een deel van hun autonomie op Europees terrein over ter dragen aan de europartij; en anderzijds langs indirecte weg, door de veranderingen na te streven van de institutionele context waarbinnen de europartijen functioneren.