Montesquieu Instituut analyseert samenstelling EP-commissies

maandag 16 juni 2014, 13:38

DEN HAAG (PDC) - In de export- en handelscommissies van het Europees Parlement is Nederland ondervertegenwoordigd, terwijl in de EP-commissies burgerrechten en ontwikkelingssamenwerking relatief veel Nederlandse Europarlementariërs zitting hebben. Dit blijkt uit onderzoek van PDC/Montesquieu Instituut. Onder leiding van bijzonder hoogleraar en fellow van het Montesquieu Instituut Arco Timmermans is de samenstelling van alle EP-commissies sinds 1979 onderzocht.

Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Nederland sinds 1984 sterk vertegenwoordigd is in de EP-commissie Rechten van de Vrouw en dat Nederland het enige land is met een kustlijn dat niet in de commissie Visserij zit, maar ook dat Nederland sinds 1979 sterk heeft ingezet op Milieu en Volksgezondheid.

Voor dit onderzoek heeft PDC een unieke dataset samengesteld, bestaande uit alle Europarlementariërs van de 28 lidstaten en alle commissies van het Europees Parlement sinds 1979. Ook heeft PDC de 'aandacht-analysetool' ontwikkeld. Deze tool stelt de onderzoeker in staat om op een overzichtelijke manier de gegevens te analyseren.

Zo is in één oogopslag te zien hoe de Nederlandse Europarlementariërs zijn 'verdeeld' over de verschillende commissies van het Europees Parlement. Ook is per commissie te zien wie er in deze commissie zitting heeft genomen en uit welke lidstaat deze Europarlementariër afkomstig is. Zo is goed te zien welke lidstaten sterk vertegenwoordigd zijn in een bepaalde commissie en welke juist niet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over de 'aandacht-analysetool' van PDC? Neem dan contact op via 070 3560238.