Nederlandse Europarlementariërs kiezen voor zware EP-commissies

vrijdag 4 juli 2014, 14:07

DEN HAAG (PDC) - Nederlandse Europarlementariërs zitten veelal in EP-commissies als economie, werkgelegenheid, landbouw en handel.

Uit het onderzoek van hoogleraar Public Affairs Arco Timmermans en PDC/Montesquieu Instituut blijkt dat de nieuwe commissieverdeling een trendbreuk is. Timmermans analyseerde de commissiekeuzes van Nederlandse Europarlementariërs sinds 1979. Daaruit kwam naar voren dat sinds de jaren negentig Nederlandse Europarlementariërs overwegend voor commissies als milieu, buitenland, gendergelijkheid en burgerlijke vrijheden kiezen.

In tegenstelling tot voorgaande termijnen, hebben de Nederlanders nu gekozen voor posities in commissies op de terreinen economie en monetaire zaken, werkgelegenheid, begroting, landbouw, visserij en handel.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de unieke dataset die PDC heeft ontwikkeld. Deze dataset beslaat de periode 1979-2014 en omvat alle 28 lidstaten.

Bron: Volkskrant