Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Lezing: Ambities met de doe-democratie

Welke ambities zijn er opgesteld voor de doe-democratie en komen deze overeen met onze verwachtingen van de overheid en democratie? Deze vraagstukken beantwoordde prof. dr. Paul Frissen tijdens de derde lezing van de lezingenreeks 'De doe-democratie' op 17 november 2014.

Prof. dr.Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter NSOB, hoogleraar Bestuurskunde Tilburg, lid van RMO en auteur van o.a. 'De fatale staat'. Frissen stelt dat de verzoening met tragiek politiek noodzakelijk is en koppelt dit gegeven in deze lezing aan de doe-democratie.

De lezingenreeks 'De doe-democratie' werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut, ProDemos en het Sociaal-cultureel Planbureau.

Inhoud

1.

Video-opname

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.

2.

Foto-impressie

Ambities met de doe-democratie
Prof. dr.Paul Frissen
Prof. dr.Paul Frissen
Prof. dr.Paul Frissen