Lezingenreeks 'De doe-democratie'

Hoe democratisch is de doe-democratie? Actieve burgers die gezamenlijk de organisatie van hun leefwereld ter hand nemen, overheden die daarbij steun bieden en hun neiging tot controleren indammen, dit is het perspectief dat past in de participatiesamenleving. Ter stimulering van zo’n vitale samenleving bracht het kabinet een nota uit onder de titel de doe-democratie. Wat kunnen we verwachten van de doe-democratie? En hoe verhoudt die zich tot de vertegenwoordigende democratie?

In de lezingenreeks 'De doe-democratie' werd stevig doorgevraagd over de betekenis en de waarde van de doe-democratie. Wat kan en mag de overheid van burgers vragen? En wat vinden burgers er zelf van? Zijn we eigenlijk wel bereid om de onzekerheid te accepteren die onvermijdelijk het gevolg is van een terugtredende overheid? Deze vragen kwamen onder andere aan de orde.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Invalshoeken

De lezingen gingen in op:

  • Feitelijke ontwikkelingen in burgerparticipatie
  • Beleidsdoelstellingen van het kabinet, van gemeenten
  • Kansen en knelpunten in de lokale praktijk
  • De rollen in burgerparticipatie van gemeentebestuur, ambtenaren, burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenteraad

De lezingenreeks werd georganiseerd door ProDemos in samenwerking met het Montesquieu Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau.

2.

Programma

Data

Colleges

ma 20 okt 2014

Prof. dr. Piet de Rooy - Historische duiding voor de zelfredzame en beleidsbeïnvloedende burgerparticipatie

ma 27 okt 2014

Prof. Paul Dekker - Een analyse van ontwikkelingen in burgerparticipatie

ma 17 nov 2014

Prof. dr. Paul Frissen - Ambities met de doe-democratie

ma 24 nov 2014

Prof. dr. Joop van den Berg - Doe-democratie in relatie tot ons politieke stelsel

ma 01 dec 2014

Dr. Ronald Plasterk - Reflectie op eerdere lezingen verbonden aan het kabinetsbeleid