Lezing: Overheidsbeleid en de doe-democratie

Ronald Plasterk

Dr. Ronald Plasterk sloot deze lezingenreeks af met een reflectie op voorgaande lezingen en met een visie op de toekomst, uiteraard verbonden met het kabinetsbeleid. Als eerstverantwoordelijke voor de doe-democratie, ging hij tijdens deze lezing in op het overheidsbeleid en de doe-democratie, ook in relatie tot de representatieve democratie. 

Dr. Ronald Plasterk is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is tevens de maker van de kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving. 

De lezingenreeks 'De doe-democratie' werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut, ProDemos en het Sociaal-cultureel Planbureau.