Symposium 'Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II'

Kabinet-Rutte II wordt gekenmerkt als een minderheidskabinet. Het zoeken naar ad-hoc meerderheden om wetsvoorstellen door de Staten-Generaal te loodsen, leek de afgelopen jaren centraal te staan. In dit proces werd gezocht naar een constructieve oppositie met onder andere D66, de SGP en de ChristenUnie. Heeft dit geleid tot een degelijk minderheidskabinet of resulteerde het in politieke rommeligheid?

Kortom, hoe heeft kabinet-Rutte II het de afgelopen twee jaar gedaan? Tijdens dit symposium op donnderdag 30 oktober 2014 wierpen Simon Otjes(wetenschappelijk medewerker DNPP), Aalt Willem Heringa (hoogleraar constitutioneel recht, UM) en Bert van den Braak (parlementair historicus, PDC) een terugblik op Rutte II vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. Zo werd de balans opgemaakt vanuit een politicologische, staatsrechtelijke en historische hoek waarbij vergelijkingen werden gemaakt met eerdere kabinetten.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Fragmenten onder
Fragmenten rechts (in popup)
Fragmenten verbergen
 
 
00:00
02:44
12:48
29:46
44:47
welkomstwoord
inleiding door Simon Otjes
inleiding door Aalt Willem Heringa
inleiding door Bert van den Braak
paneldiscussie
Simon Otjes
Aalt Willem Heringa
Bert van den Braak
v.l.n.r.: Peter Bootsma, Joop van den Berg, Simon Otjes, Aalt Willem Heringa en Bert van den Braak
Aalt Willem Heringa en Bert van den Braak
Peter Bootsma en Joop van den Berg
Peter Bootsma, Simon Otjes en Aalt Willem Heringa
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Na afloop de borrel

Na afloop van het symposium werd de gelijknamige bundel met bijdragen van Joop van den Berg, Peter Bootsma, Bert van den Braak, Aalt Willem Heringa, Simon Otjes en voorwoord Gerrit Voerman, uitgereikt. Zij gaan in op vragen als: Hoe bijzonder was het kabinet? Hoe heeft zich de eerste twee jaar staande gehouden? En hoe zal het verder gaan?