Bundel 04: Halverwege?

'Halverwege?'

Het is nu bijna twee jaar geleden dat Rutte II werd beëdigd. Voor het Montesquieu Instituut vormt deze tweede verjaardag van het kabinet (op 5 november 2014) een goede aanleiding om te analyseren wat het kabinet tot nu toe tot stand heeft gebracht en op welke wijze het dat voor elkaar heeft gekregen, gezien de minderheid van de coalitie in de Eerste Kamer. In deze bundel laat een aantal auteurs die verbonden zijn aan het Montesquieu Instituut hierover zijn licht schijnen.

Deze beschouwingen verschijnen onder de titel 'Halverwege?', omdat nog moet blijven of het kabinet zijn termijn volmaakt. Deze tussenbalans cirkelt om vragen als: Hoe bijzonder was het kabinet? Hoe heeft zich de eerste twee jaar staande gehouden? En hoe zal het verder gaan? De Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 zullen voor het voortbestaan van de coalitie van groot belang zijn. Gezien het grote verlies van PvdA in de opiniepeilingen zou het regeren wel eens erg moeilijk kunnen worden.

Binnen hetzelfde thema werd op woensdag 5 november 2014 tijdens het debat 'Rutte II: stabiel of instabiel' een politieke balans opgemaakt. Tijdens een symposium werd er teruggekeken op Rutte II vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. Zo werd de balans opgemaakt vanuit een politicologische, staatsrechtelijke en historische hoek waarbij vergelijkingen werden gemaakt met eerdere kabinetten.

 

Titel

Bundel 04: Halverwege?

Redactie

Gerrit Voerman

Auteurs

Gerrit Voerman, Simon Otjes, Joop van den Berg, Tom Louwerse, Aalt Willem Heringa, Bert van den Braak, Peter Bootsma

Datum

Oktober 2014

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Gerrit Voerman

'Geen degelijk kabinet'?

Simon Otjes en Gerrit Voerman

Regeren zonder vaste meerderheden

Joop van den Berg

Een middenkabinet of een minderheidskabinet?

Simon Otjes en Tom Louwerse

Constitutionele veranderingen onder het tweede kabinet-Rutte

Aalt Willem Heringa

Tussenbalans tweede Kabinet-Rutte

Bert van den Braak

Coalitievorming in Nederland en Duitsland vergeleken

Peter Bootsma

2.

Digitale versie

Download PDF

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels rondom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.