Nationaal belang in een internationale wereld

Welke invloed heeft de steeds verder globaliserende wereld op nationale belangen? Wat zijn de risico's en kansen van internationalisering? Waar komt de onvrede vandaan? Wat betekent dat voor de Nederlandse democratie?

"Een democratie die niet slagvaardig is in het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken loopt gevaar, zoals de geschiedenis heeft laten zien", constateert Hans Goslinga (dagblad Trouw). Hij benadrukt het belang van het publieke debat in de bundel 'Nationaal belang in meervoud'. In deze bundel staat de vervlechting en afhankelijkheid tussen nationale en internationale vraagstukken centraal.

Hans Goslinga (dagblad Trouw), Josje den Ridder (Sociaal en Cultureel Planbureau), Michiel Servaes (Tweede Kamerlid PvdA) en Joram van Klaveren (Tweede Kamerlid VNL) gingen hierover met elkaar in debat.

Het debat werd georganiseerd door ProDemos, RMO, Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Fragmenten onder
Fragmenten rechts (in popup)
Fragmenten verbergen
 
 
00:00
05:55
17:17
1:01:55
Welkomstwoord
Inleiding door Josje den Ridder
Paneldiscussie onder leiding van Max van Weezel
Debat met de zaal
v.l.n.r.: Josje den Ridder, Joram van Klaveren, Michiel Servaes, Hans Goslinga en Max van Weezel (debatleider)
Joram van Klaveren en Michiel Servaes
Michiel Servaes
Josje den Ridder
Joram van Klaveren
Hans Goslinga
Het publiek doet actief mee
Josje den Ridder en Joram van Klaveren
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Het publiek wil vragen stellen
v.l.n.r.: Josje den Ridder, Joram van Klaveren, Michiel Servaes en Hans Goslinga
Het publiek wil vragen stellen

Tijdens twee bijeenkomsten keken we vanuit de actualiteit naar de invloed van internationalisering op de democratie in Nederland. Dit debat is het eerste deel van dit tweeluik. Het tweede deel vond plaats op 10 december bij ProDemos.

In de RMO-publicatie 'Nationaal belang in meervoud' gaan diverse auteurs in op de vraag naar de invulling van het nationaal belang in internationaal perspectief. Hoe wordt het evenwicht tussen nationale en internationale oriëntatie bewaakt, en hoe wordt recht gedaan aan de veelzijdigheid aan maatschappelijke belangen en opvattingen?