Globaliseringconflict in Nederland?

donderdag 4 december 2014, 16:07

DEN HAAG (PDC) - Globalisering zorgt bij sommigen voor enthousiasme, bij anderen voor onrust. Hoe gaat men in Nederland om met globaliseringkwesties en is er een globaliseringconflict? Tijdens het debat in Nieuwspoort gingen Josje den Ridder (sociaal en cultureel planbureau), Hans Goslinga (dagblad Trouw), Michiel Servaes (PvdA) en Joram van Klaveren (VNL) in discussie over deze vragen.

Josje den Ridder onderzoekt het conflict tussen mensen die open staan voor globalisering en zij die juist een gesloten opvatting hebben. Zij concludeert ten eerste dat het conflict niet alleen gaat over de globaliseringkwesties. Er is namelijk een sterke samenhang met het politiek vertrouwen. De ‘winnaars’ hebben over het algemeen een groot vertrouwen in de politiek en de ‘verliezers’ juist niet. Ten tweede is het polarisatiemodel (voor/tegen) ontoereikend. Er zijn veel mensen die tot de middengroep behoren. Deze groep is erg divers en ambigu en zou meer aandacht moeten krijgen van de Nederlandse politiek. 

Hans Goslinga geeft aan dat de vraag niet moet zijn of je voor of tegen globalisering bent. ‘Het bestaat, dus hoe ga je er mee om?’  Hij vindt dat de grote middenpartijen in Nederland geen duidelijk beeld geven over hoe zij om willen gaan met globalisering. 

Michiel Servaes herkent de splitsing tussen zogenaamde open en gesloten mensen binnen zijn eigen partij. Den Ridder beaamt dit en stelt dat de globaliseringkwesties niet alleen zorgen voor verdeling binnen landen, maar zelfs binnen partijen.

Servaes ziet verdergaande Europese samenwerking als iets positiefs, ook een politieke unie. Joram van Klaveren, daarentegen, vindt dat het bij economische samenwerking moet blijven. ‘Terug naar de EEG of een vorm daarvan’, proclameerde hij. Andere zaken, zoals migratie- en asielbeleid, dienen nationaal geregeld te blijven.