Vluchten op de lange termijn

Er gaat geen dag voorbij waarop er niet wordt nagedacht over een oplossing voor het grootste probleem van Europa op dit moment: de vluchtelingencrisis. In de Huis van Europa-lezing stelde Frans Timmermans dat Europa te maken heeft met een 'perfect storm', een verwoestende storm. Een crisis, zo snel na de eurocrisis, die volgens sommigen leidt tot een maatschappelijke breuklijn die met de dag lijkt te groeien.

Als we deze crisis doorstaan, hoe gaan we dan verder? Wat zijn de oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek op de lange termijn? Hoe wil Nederland de integratie van vluchtelingen bevorderen? Welke rol moeten lokale overheden, zoals gemeenten, spelen? Moeten oplossingen niet ook buiten Europa, bij de oorzaak, worden gezocht?

Op woensdag 2 december 2015 gingen Lex Heerma van Voss (bijzonder hoogleraar sociale geschiedenis), Attje Kuiken (Tweede Kamerlid PvdA), Gert-Jan Segers (Tweede Kamerlid CU) en Ronald Buijt (raadslid Leefbaar Rotterdam) hierover met elkaar en het publiek in debat onder leiding van journalist en presentator Max van Weezel.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Publiek
Publiek
Alle sprekers
Gert-Jan Segers
Attje Kuiken en Ronald Buijt
Lex Heerma van Voss
Ronald Buijt en Gert-Jan Segers
Attje Kuiken
Ronald Buijt
Lex Heerma van Voss en Attje Kuiken

Het debat in Nieuwspoort is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.