Film & Debat: Onder de oppervlakte

De Hertogin Hedwigepolder in Zeeland zal onder water worden gezet. In 2014 bekrachtigde de Raad van State dat besluit. Daarmee lijkt er een einde te zijn gekomen aan het tien jaar slepende conflict over wel of niet ontpolderen. Maar de Zeeuwse bevolking voelt zich, ondanks de 32 rapporten die zijn verschenen over de polder, niet goed gehoord. De film 'Onder de oppervlakte' geeft een mooie inkijk in de politieke besluitvorming rondom de ontpoldering.

Het is een tragisch voorbeeld van 'Den Haag' dat een besluit neemt waar onder de lokale bevolking weinig tot geen draagvlak voor is. De afgelopen jaren is er vaak sprake geweest van tegenstellingen tussen lokale, nationale en Europese belangen. Afspraken en akkoorden worden weggewuifd als dat voor de kortetermijnpolitiek of voor het directe politieke eigenbelang beter uitkomt. Politiek Den Haag verliest zijn krediet.

Volgens documentairemaakster Digna Sinke is dat tekenend voor de huidige Nederlandse politieke cultuur. Volgens haar vindt de meeste politieke beweging onder de oppervlakte plaats. Op 22 oktober 2015 vond Film & Debat 'Onder de oppervlakte' plaats. Na afloop van de film was er een gesprek tussen regisseuse Digna Sinke, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering Axel Buyse, universitair docent Nederlandse en Europese politiek Hans Vollaard en het publiek. Zij gingen dieper in op de vraag of er op Europees en nationaal niveau genoeg rekening wordt gehouden met de lokale gevoelens.

onder de oppervlakte debat
onder de oppervlakte film
onder de oppervlakte debat

In 2005 tekenen Nederland en België een verdrag over de uitdieping van de Westerschelde, zodat ook de grootste zeeschepen de haven van Antwerpen kunnen bereiken en tegelijkertijd de natuur hersteld wordt. Tien jaar en 32 rapporten later was het akkoord aan Nederlandse zijde nog steeds niet uitgevoerd. Ondertussen woedde er een ongekend heftige richtingenstrijd over dat natuurherstel, waarin de Zeeuwse Hedwigepolder centraal is komen te staan. Ministers spraken zich afwisselend uit voor of tegen het onder water laten lopen van de polder. Toenmalig minister-president Balkenende bemoeide zich nadrukkelijk met het vraagstuk en zette in op een koers tegen onpolderen. Hij moest echter bakzeil halen toen hij door Europa en België op de vingers werd getikt. Onder de oppervlakte laat zien hoe één polder de inzet werd van een politiek spel waarbij emoties en sentiment het beleid mede zijn gaan bepalen.

Film & debat is een samenwerking tussen Filmhuis Den Haag, Montesquieu Instituut, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat.