Van aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2016

dinsdag 1 december 2015, 16:04

DEN HAAG (PDC) - Was Nederland kampioen Europese integratie tot het referendum over de Europese Grondwet in 2005? En is sindsdien alles en eurosceptisch geworden? Tien jaar na het referendum laat het boek Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015 zien dat er voor én na 2005 verschillend tegen Europese integratie werd aangekeken. 

Daarmee is dit het eerste boek dat een uitgebreid overzicht biedt van de Europese opstelling van de belangrijke politieke spelers in Nederland: van partijen, belangengroepen, regeringen en kiezers tot rechters, media, parlement en Nederlanders in Europese dienst. Juist nu door de schuldencrises het aanzien van Europa is aangetast en de integratieontwikkeling ter discussie is komen te staan, is helder inzicht gewenst in de ontwikkeling van de Nederlandse opstelling ten aanzien van Europese integratie.

Het project is een samenwerking van Gerrit VoermanJan van der Harst en Hans Vollaard en mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Montesquieu Instituut.