De Commissie-Juncker: Laatste kans voor Europa? Tussenbalans na een jaar

donderdag 10 december 2015, 11:37
Montesquieu Reeks 6

DEN HAAG (PDC) - Vandaag verschijnt de bundel: 'De Commissie-Juncker: Laatste kans voor Europa? Tussenbalans na een jaar.' In de bundel maken verschillende auteurs onder eindredactie van Jan van der Harst en Gerrit Voerman de balans op.

In de bundel wordt in een vijftal hoofdstukken uitgebreid ingegaan op verschillende vragen. Waaronder: Hoe heeft het Team-Juncker het gedaan in het eerste jaar nadat het op 1 november 2014 van start ging? Hoe verhouden de hooggestemde ambities van de Europese Commissie zich tot haar beleidsdaden? Is de positie van de Commissievoorzitter vis-à-vis de Europese Raad versterkt door zijn aanwijzing door het Europees Parlement?

Of heeft het Parlement daardoor juist een grotere invloed op de opstelling van de Commissie verkregen? Op welke wijze functioneert de gereorganiseerde Commissie in de praktijk? Hoe moet het optreden van de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans worden beoordeeld?

Uit alle bijdragen komt de nieuwe dynamiek die is ontstaan na het aantreden van de Commissie-Juncker naar voren. Juncker en zijn team zijn druk bezig te bewijzen dat de toekomst van de EU bij hen in goede handen is.