Vluchtelingenproblematiek: een uitdaging, geen crisis

donderdag 3 december 2015, 12:15

DEN HAAG (PDC) - ‘Vluchtelingen worden met enige angst ontvangen, maar de geschiedschrijving oordeelt achteraf positief’. Met deze stelling leidde Lex Heerma van Voss (bijzonder hoogleraar sociale geschiedenis) gisteren het debat ‘Vluchten op de lange termijn’ in. Hij gaf voorbeelden van vluchtelingenstromen uit de geschiedenis. Na de inleiding volgde een discussie met Attje Kuiken (Tweede Kamerlid PvdA), Ronald Buijt (raadslid Leefbaar Rotterdam) en Gert-Jan Segers (Tweede Kamerlid CU), onder leiding van Max van Weezel. 

Het panel werd het al gauw eens over het primaire argument voor opvang: het bieden van veiligheid. Heerma van Voss betoogde dat het draait om waar mensen vandaan vluchten, niet om waar ze naartoe vluchten. Zijn standpunt luidde dat vluchtelingen een verrijking kunnen zijn voor onze samenleving, snelle integratie is hierbij van groot belang. Kuiken benadrukte dat de bijdrage die vluchtelingen kunnen leveren, in bijvoorbeeld de vorm van culturele verrijking of een bijdrage aan de arbeidsmarkt, geen argument in de discussie mag zijn. 

Buijt pleitte tijdens het debat voor meer open- en eerlijkheid in Den Haag over de vluchtelingencrisis en de kosten die hiermee gepaard gaan. Hij maakt zich zorgen over de onderwijsachterstanden die ontstaan. Naar zijn mening zullen sommige vluchtelingen nooit integreren vanwege hun denkwijze. Segers voegde hieraan toe dat het aanvaarden van onze democratische rechtsstaat en vrijheid van essentieel belang is voor integratie.

Segers en Heerma van Voss benadrukten dat het wel of niet soepel verlopen van integratie ook van onze eigen houding afhangt. Het feit dat we spreken over 2e en 3e generatie Turken en Marokkanen is volgens Segers veelzeggend. Heerma van Voss benoemde Scandinaviërs en Indonesiërs daarentegen als groepen die volkomen onopgemerkt geïntegreerd zijn.

Uiteindelijk werd geconcludeerd dat investeren in snelle integratie van groot belang is. Over het feit dat er meer geld naar opvang in de regio moet, was men het unaniem eens. Segers benadrukte dat wij hier slechts voor een uitdaging staan, de echte crisis is in Syrië.