De parlementaire staat van dienst van Wim van de Camp

Wim van de Camp (1953) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens het CDA deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Hij is lid van de commissie vervoer en toerisme.

Eerder was Van de Camp Tweede Kamerlid (1986-2009). Hij was in de Tweede Kamer onder meer woordvoerder onderwijs, justitie en asielbeleid en voorzitter van de vaste commissies voor Justitie en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens was hij enige tijd fractiesecretaris en lid van het Presidium van de Tweede Kamer. De heer Van de Camp was lijsttrekker van het CDA bij de Europese verkiezingen van 2009.

1.

Parlementaire activiteiten

Zijn benoeming tot rapporteur over regelgeving voor twee- of driewielige voertuigen en vierwielers tekent zijn grote inzet op dat onderwerp in het Europees Parlement. Van de Camp hekelt de eurosceptische houding onder Nederlandse politici. Hij heeft veelvuldig aangegeven dat het lidmaatschap van de EU Nederland veel meer oplevert dan dat het kost, en dat de vervelende kanten van Europa daar niet tegen opwegen. Van de Camp maakte zich in 2009 sterk voor een 'Oranjeberaad', waar alle Nederlandse Europarlementariërs zaken die voor Nederland van belang zijn zouden doornemen.

Als Tweede Kamerlid bracht Van den Camp in 2002 een initiatiefwet tot stand over het scheppen van de mogelijkheid voor burgemeesters om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waar op aanwezigheid van wapens mag worden gecontroleerd (26.865). Ook diende hij in 2005 samen met zijn collega's Klaas de Vries (PvdA), Ruud Luchtenveld (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Doel is onder meer uitbreiding van de bevoegdheden van de enquêtecommissie en betere bescherming van getuigen. Het voorstel werd in 2008 wet (30.415).

Wim van de Camp is een actief lid van het Europees Parlement, die geregeld deelneemt aan plenaire debatten, inbreng heeft bij verslagen en vragen stelt. Daarnaast is hij een actief twitteraar.

 

Rapporteurschappen

Datum

Functie

Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA)

2015-09-10

rapporteur medeadviserende commissie

Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

2015-02-12

rapporteur medeadviserende commissie

Typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem

2013-06-13

schaduwrapporteur

Harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur

2012-10-17

schaduwrapporteur

2010 discharge: performance, financial management and control of EU agencies

2012-03-27

rapporteur medeadviserende commissie

Goedkeuring van en markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

2010-10-04

rapporteur

Sluiting van een overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein over extra voorschriften in verband met het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013

2009-10-09

rapporteur

Jaarrekening van de EG - Begrotingsjaar 2008 - Geconsolideerde financiële staten en geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de begroting

2009-07-23

rapporteur medeadviserende commissie

 

Europese parlementscommissies

Van

Tot

Functie

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

2014-07-14

heden

Lid

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

2014-07-14

heden

Plaatsvervanger

Commissie vervoer en toerisme

2014-07-01

heden

Lid

Commissie begrotingscontrole

2014-07-01

heden

Plaatsvervanger

Commissie internationale handel

2014-07-01

heden

Plaatsvervanger

Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

2012-03-28

2013-10-23

Plaatsvervanger

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2012-01-19

2014-06-30

Lid

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2012-01-19

2014-06-30

Plaatsvervanger

Subcommissie mensenrechten

2012-01-19

2014-06-30

Plaatsvervanger

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

2009-09-16

2014-06-30

Lid

Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo

2009-09-16

2014-06-30

Plaatsvervanger

Subcommissie mensenrechten

2009-09-09

2012-01-18

Plaatsvervanger

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2009-07-16

2012-01-18

Lid

Commissie begrotingscontrole

2009-07-16

2009-09-08

Plaatsvervanger

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2009-07-16

2012-01-18

Plaatsvervanger

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht zijn tot 4 januari 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.