SES-congres: bovennationale aanpak migratie en asiel onvermijdelijk

vrijdag 6 april 2012, 16:23

DEN HAAG (PDC) - Migratie- en asielbeleid is een grensoverschrijdende problematiek en er moet op supranationaal niveau over besloten worden. Dat was de belangrijkste conclusie van het SES-congres over migratie en grenzen.

Tijdens het congres werd vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken en politieke bloedgroepen kritisch gekeken naar en gedebatteerd over thema’s die met grenzen, migratie en bijbehorend Europees en nationaal beleid te maken hebben. Hoever dient de invloed van Europa te reiken op deze beleidsterreinen?

Is een buitengrens sowieso iets dat de Europese lidstaten moeten willen? Wat zijn de alternatieven? Het congres viel toevalligerwijs enkele dagen nadat senator Tineke Strik haar onderzoeksconclusies over het lot van de Libische bootvluchtelingen presenteerde aan de Raad van Europa. Judith Sargentini opperde dat er een mogelijkheid zou moeten zijn om asiel aan te vragen bij een ambassade in een derde land.

'Ze komen toch! Erken de realiteit en integreer fatsoenlijk' met deze uitspraak ageerde Sophie in ’t Veld tegen zwaarbewaakte buitengrenzen van Europa die toch niet werken. Deze uitspraak gedaan in het plenair debat volgde nadat de trend in de voorgaande presentaties al was ingezet: 'De immoraliteit van de buitengrenspolitiek. Zonder migranten geen Gouden Eeuw. Vrijheid van beweging mondiaal.'

Wim van de Camp liet een wat restrictiever geluid horen ten aanzien van het toelaten van migranten. Hij hecht meer waarde aan begrippen als staat en gemeenschap. 'De intergouvernementele weg is gebonden aan lokale politieke verhoudingen en momenteel waait er een koude nationalistische wind over Europa.' Hij merkte verder op dat de keuze voor de supranationale route eigenlijk al gemaakt is.