Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Trouw haalt gegevens PDC aan over het EU-voorzitterschap

donderdag 7 januari 2016, 12:11

DEN HAAG (PDC) - Op 30 december verscheen er in De Verdieping van Trouw een artikel over het Nederlandse EU-voorzitterschap: 'De (on)mogelijkheden van het Europees voorzitterschap'. Hierin wordt verwezen naar een inventarisatie die is gemaakt door de MI-partner Parlementair Documentatie Centrum (PDC). 

De inventarisatie betreft het aantal wensen en plannen dat het kabinet voor het voorzitterschap heeft geformuleerd; volgens PDC gaat het hier om een aantal van 161.

Bron: Trouw