Bundel 22: Wie regelt, beperkt?

bundel 22 omslag

Vlak voor het kerstreces 2022-2023 ging het ontwerp van de in 2019 aangekondigde Wet op de politieke partijen (Wpp) in consultatie. De Wpp zou het einde kunnen betekenen van de traditioneel terughoudende opstelling van de Nederlandse wetgever ten opzichte van politieke partijen, maar dat lijkt mee te vallen – ook al omdat eerder op terloopse wijze is ingegrepen in de organisatievorm van partijen. Het komt er in de praktijk op neer dat partijen eigenlijk een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zijn die minstens 1000 leden telt.

Het wetsontwerp bundelt bestaande en nieuwe regels over politieke partijen: over interne organisatie, financiering, politieke advertenties, een toezichthouder en het veelbesproken partijverbod. Twee vragen dringen zich op: hoe verhoudt de Wpp zich tot het non-interventionisme, en leiden de kabinetsvoorstellen naar verwachting tot de beoogde resultaten? De staatsrechtjuristen Hansko Broeksteeg, Gerhard Hoogers, Gohar Karapetian, Sebastiaan van Leunen, Sam Maasbommel, Solke Munneke en historicus Gerrit Voerman analyseerden de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel.

De belangrijkste conclusie: Nederland gaat met deze wet steeds meer lijken op landen als Frankrijk en Duitsland, die al langer een publiekrechtelijke regeling hebben met betrekking tot politieke partijen. Wel blijven er in de Wpp restanten van de terughoudende opstelling met betrekking tot de politieke partijen zichtbaar. Zo wordt bijvoorbeeld bij het partijverbod een zo 'politiek-neutraal' mogelijke regeling gekozen. Als slotstuk geven de auteurs adviezen over verschillende onderdelen van de wet.

 

Titel

Bundel 22: Wie regelt, beperkt? De ontwerp-Wet op de politieke partijen en de traditie van het non-interventionisme

Redactie

Gerrit Voerman, Gohar Karapetian, Sam Maasbommel

Auteurs

Hansko Broeksteeg, Gerhard Hoogers, Gohar Karapetian, Sam Maasbommel, Solke Munneke, Gerrit Voerman en Sebastiaan van Leunen

Datum

Juni 2023

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Inleiding

Gohar Karapetian, Sam Maasbommel en Gerrit Voerman

Geef politieke partijen de ruimte

Gerrit Voerman en Sebastiaan van Leunen

Regulering van partijfinanciën in de Wpp

Hansko Broeksteeg

De kat uit de boom gekeken

Sam Maasbommel

De Autoriteit Wet op de politieke partijen en het toezicht in de Wpp

Solke Munneke

Een Duits perspectief op de partijverbodsregeling in de Wpp

Gerhard Hoogers en Gohar Karapetian

Bijlage: aanbevelingen m.b.t. de Wpp

2.

Bestellen

Download PDF

3.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs, Montesquieu Instituut (l.weijs@montesquieu-instituut.nl of 070-3630105). Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.