Investeren in veiligheid

donderdag 4 februari 2016, 9:39

DEN HAAG (PDC) - ‘Een verslechterde veiligheidssituatie en een verandering van de aard van de dreiging maken ons onzeker. Aanslagen in Brussel, Kopenhagen en Parijs onderstrepen dit.’ Veiligheids- en defensie-expert van Instituut Clingendael Margriet Drent leidde met deze stelling het debat over defensiebeleid in dat op woensdag 3 februari in Perscentrum Nieuwspoort plaatsvond. Na de inleiding volgde een discussie met Brigadegeneraal Ruud Vermeulen, Angelien Eijsink (PvdA) en Raymond Knops (CDA), onder leiding van journalist en politiek commentator Kees Boonman.

Al snel kwam in het debat naar voren dat samenwerking met andere EU-landen belangrijk is om dreigingen tegen te gaan. Drent stelde de vraag: ‘formeel is er al een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid, maar is dit in de praktijk ook zo?’ 

Vermeulen, tevens voorzitter van de Gezamenlijke Officieren Vereniging, gaf het voorbeeld van een goede defensiesamenwerking tussen Nederland en Duitsland. Eijsink benadrukte dat er meer geïnvesteerd moet worden in samenwerking op Europees niveau. Zoals in Frontex, de organisatie voor het bewaken van de buitengrenzen van Europa. 

Zo kwam ook de financiële bijdrage van Nederland ter sprake. Volgens Drent blijft Nederland achter op het defensiebudget. Slechts 1,1% van het bruto nationaal product tegenover gemiddeld 1,6% van het BNP op EU-niveau. Drent pleitte voor een verhoging van het defensiebudget met de historische uitspraak: ‘als je vrede wilt, moet je je voorbereiden op een oorlog.’

Knops erkende dat de jarenlange bezuiniging op defensie te wijten is aan het feit dat defensie als kostenpost wordt gezien en niet als een investering in veiligheid. Eijsink benadrukte dat deze investering in veiligheid niet enkel defensie aangaat: ‘zowel defensie, alsook ontwikkelingssamenwerking en diplomatie hebben versterking nodig.’ 

Met dank aan Lars van Dorsselaer.