Bert van den Braak hield lezing over Eerste Kamer

dinsdag 22 maart 2016, 11:43

DEN HAAG (PDC) - Bert van den Braak heeft gisteren in de Oude Zaal van de Tweede Kamer een inleiding gehouden over de Eerste Kamer. De door ProDemos in het kader van 200 jaar Staten-Generaal georganiseerde lezing werd door ca. honderd geïnteresseerden bijgewoond.

Van den Braak ging met name in op het ontstaan en de ontwikkeling van het tweekamerstelsel, op het huidige functioneren van de Eerste Kamer en op de vraag of de Eerste Kamer politieker is geworden. 

Als coreferent trad Joris Backer op, lid van de D66-Eerste Kamerfractie en tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Hij wees onder meer op de noodzaak van 'checks and balances' in het staatsbestel. Vooral bij het verdedigen van verworvenheden van de rechtsstaat ligt er een duidelijke taak voor de Eerste Kamer.