De parlementaire staat van Pieter Duisenberg

maandag 30 mei 2016, 13:17
Pieter Duisenberg

Pieter Duisenberg (1967) is sinds 20 september 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. Met een professionele achtergrond als registercontroller wil hij beter toezien op de begroting. Voor Verantwoordingsdag, de dag waarop het jaarverslag van het Rijk wordt gepresenteerd, werkte hij mee aan een cursus voor Kamerleden ter voorbereiding op Verantwoordingsdag. Ook ontwikkelde hij een nieuwe toezichtsmethodiek voor Kamercommissies, die inmiddels breder wordt gebruikt.

Duisenberg is de zoon van oud-minister en oud-president van de DNB en de ECB Wim Duisenberg.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire activiteiten

In de Tweede Kamer hield de VVD'er zich de afgelopen jaren bezig met een twintigtal dossiers, voornamelijk op het gebied van (hoger) onderwijs. Dit ging onder meer over voorstellen om de bestuurskracht van onderwijsinstellingen te vergroten, de invoering van het sociaal leenstelsel en de bekostiging van onderwijsinstellingen. Duisenberg is tevens voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën.

Duisenberg was betrokken bij de indiening van veertig moties, onder meer over doorstroming in het onderwijs en over het wetenschapsbeleid. Zo was er steun voor een motie over het als uitgangspunt nemen van een academisch opleidingsniveau voor leraren in de bovenbouw v.w.o. Hij maakt op bescheiden wijze gebruik van het vragenrecht (in 2015 acht keer en dit jaar tot nu toe twee keer). Ook het aantal amendementen bij wetsvoorstellen van zijn hand is beperkt, maar veel door hem ingediende amendementen zijn wel aangenomen of overgenomen.

Door de onderwerpen waarmee hij zich bezighoudt, is Pieter Duisenberg geen lid dat vaak de publiciteit haalt, al kreeg zijn initiatief om doelmatigheid van rijksuitgaven beter te monitoren wel enige aandacht, bijvoorbeeld in de Volkskrant. In de commissie Onderwijs kwam er op zijn initiatief een auditcommissie met een lid uit een regeringsfractie en een lid uit een oppositiefractie.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg

Dossiers woordvoerder

21

Kamervragen

17

Amendementen - eerste indiener

7 (3% van alle VVD-amendementen, 43% aangenomen, 14% verworpen)

Amendementen - mede-indiener

6

Moties - indiener

25 (4% van alle VVD-moties; 84% aangenomen, 0% verworpen)

Moties - mede ondertekend

15

Steun voor moties

gemiddeld steunden 128 Kamerleden zijn moties (gemiddelde steun voor VVD-moties is 119 Kamerleden)

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 13 juni 2016 in te zien. Nu zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.