De parlementaire staat van Kees van der Staaij

vrijdag 27 januari 2017, 16:15

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Sinds 27 maart 2010 is hij politiek leider van die partij. Van der Staaij houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. Van veiligheid tot ontwikkelingssamenwerking en van het Koninklijk Huis tot volksgezondheid, welzijn en sport.

Naast het feit dat de heer Van der Staaij over zo veel onderwerpen het woord voert, is het verder opvallend dat hij behoort tot de langstzittende Kamerleden. Hij deelt deze eer met Harry van Bommel van de SP. Die heeft echter aangegeven na de verkiezingen van maart 2017 niet terug te keren in de Tweede Kamer waardoor van der Staaij, die vrijwel zeker wordt herkozen, het langstzittende Kamerlid zal worden. Kees van der Staaij is bij de Tweede Kamerverkiezingen voor de derde keer lijsttrekker van de SGP. Eerder was hij dat ook in 2010 en 2012.

In zijn lange carrière als Kamerlid heeft van der Staaij een aantal succesvolle en soms ingrijpende initiatiefwetsvoorstellen tot stand gebracht. Zo diende hij in 2005 met collega's De Vries (PvdA), Luchtenveld (VVD) en Van de Camp (CDA) een wetsvoorstel in om de Wet op de parlementaire enquête te herzien. De wijziging breidde de bevoegdheden van enquêtecommissies uit en verbeterde de bescherming van getuigen. De wet werd in 2008 van kracht.

Een ander succesvol voorstel was dat tot wijziging van het Reglement van Orde. Hij diende dat in 2014 in. Door de wijziging kreeg het kabinet de mogelijkheid moties over te nemen als voor die motie in de Kamer brede steun is. Een stemming kan dan achterwege blijven. Dit voorstel werd in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen.

Ook recent stond één van Van der Staaij's wetsvoorstellen in de publieke belangstelling. Dat was zijn initiatiefsvoorstel uit 2006 (ingediend met LPF'er Mat Herben) over het goedkeuren van verdragen betreffende de EU met gekwalificeerde meerderheid werd op 24 januari 2017 in de Eerste Kamer behandeld. Toen werd met een nipte meerderheid (op basis van fractiesterkte: 38 tegen 37) besloten om de staatscommissie die zich gaat buigen over het parlementaire stelsel ook te laten adviseren over de door Van der Staaij voorgestelde verzwaring van de goedkeuringsvereiste. Een definitief oordeel over dit voorstel tot Grondwetsherziening (eerste lezing) laat dus nog wel even op zich wachten.

Cijfers

 

Activiteit

Tweede Kamerlid Kees van der Staaij

Dossiers woordvoerder

480

Kamervragen

706

Amendementen - eerste indiener

178 (37% van alle SGP-amendementen, 46% aangenomen, 29% verworpen)

Amendementen - mede-indiener

116

Moties - indiener

317 (42% van alle SGP-moties; 60% aangenomen, 29% verworpen)

Moties - mede ondertekend

914

Steun voor moties

gemiddeld steunden 99 Kamerleden zijn moties (gemiddelde steun voor SGP-moties is 92 Kamerleden)

 

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 13 februari 2017 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.