Symposium: Nieuw Links, 50 jaar later

Wat was de nationale en internationale historische context van Nieuw Links? Hoe werkte Nieuw Links door in de PvdA? Wat waren de gevolgen van die invloed voor de partij? Vormden de anti-regenteske Nieuw Linksers het nieuwe partij-establishment? Rest er vijftig jaar later nog wat van Nieuw Links in de PvdA?

Precies een halve eeuw na de presentatie van 10 over rood worden er een symposium en een boek aan Nieuw Links gewijd. Deskundigen en deelnemers van toen maken de balans op. Sprekers zijn onder meer de politicologen Paul Lucardie en Philip van Praag en de voormalige Nieuw Linksers Max van den Berg en Arie van der Zwan.

Op 3 oktober 1966 presenteerden acht jonge socialisten 10 over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. Zij kwamen in het geweer tegen de (in hun ogen) behoudende koers van de partij en zetten zich af tegen het partij-establishment. Nieuw Links pleitte voor een radicalere PvdA, die zich scherper moest opstellen tegen de confessionele partijen en haar leden meer inspraak moest geven. In korte tijd slaagde Nieuw Links erin aanzienlijke invloed op de PvdA uit te oefenen.

Presentatie bundel '10 over rood 50 jaar later'

De bundel 10 over rood 50 jaar later wordt op dit symposium gepresenteerd. De redactie is in handen van de historicus Chris Hietland (biograaf van André van der Louw) en Gerrit Voerman, hoofd van het DNPP. Het boek verschijnt bij Uitgeverij Boom te Amsterdam.

Datum: Maandag 3 oktober 2016 van 13.30 tot 17.00 uur (ontvangst vanaf 13.00)

Locatie: Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19 in Groningen

Aan het bijwonen van het symposium zijn geen kosten verbonden; wel is het nodig om u aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar dnpp@rug.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding symposium Nieuw Links’. Het aantal plaatsen is beperkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het DNPP, partner van het Montesquieu Instituut.