De parlementaire staat van Hans van Baalen

donderdag 15 december 2016, 16:20
Baalen, Mr.Drs. J.C. van

Hans van Baalen (1960) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens de VVD deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Hij is delegatieleider van de VVD in het Europees Parlement en sinds 2015 tevens de voorzitter van ALDE. De heer Van Baalen was Tweede Kamerlid voor de VVD van 28 september 1999 tot 23 mei 2002, en opnieuw van 30 januari 2003 tot 14 juli 2009.

Binnen de VVD heeft van Baalen een aantal functies bekleed. Zo was hij van 1993 tot 1998 internationaal secretaris van het VVD-hoofdbestuur. Ook was hij lijsttrekker van de VVD bij de Europese verkiezingen van 2009 en 2014. Sinds 2009 is van Baalen adviserend lid van het VVD-hoofdbestuur.

In een interview met de Volkskrant in 2010 zei van Baalen dat zijn hart bij de nationale politiek blijft liggen en dat het Europees Parlement 'meer corvee dan passie' is. In februari 2014 baarde hij opnieuw opzien toen hij met zijn Belgische collega Guy Verhofstadt op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev verscheen. Hij sprak daar de protesterende menigte toe die demonstreerde tegen het bewind van president Viktor Janoekovitsj naar aanleiding van diens weigering het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU te tekenen.

Wat verder opvalt is dat van Baalen veel, vooral buitenlandse, onderscheidingen heeft ontvangen.

Hans van Baalen geldt als één van de meest bekende Nederlandse europarlementariërs; een goede reden om de parlementaire staat van Hans van Baalen te bekijken.

1.

Parlementaire activiteiten

In het Europees Parlement, net als voorheen in de Tweede Kamer, houdt Hans van Baalen zich met name bezig met Buitenlandse Zaken, internationale veiligheid en internationale handel.

In 2014 was hij namens de EU waarnemer bij de vervroegde verkiezingen in Oekraïne. Hij en een aantal europarlementariërs waren toen op uitnodiging van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Charkov om te kijken of de verkiezingen eerlijk verliepen.

In 2009 was Hans van Baalen mede-indiener van een resolutie die de beperking van de persvrijheid in Italië door de regering van Silvio Berlusconi veroordeelde. Hoewel europarlementariërs van verschillende fracties hun steun verklaarden aan de resolutie, werd deze toch verworpen.

 

Rapporteurschappen

Datum

Functie

Implementation of the common foreign and security policy

2016-03-10

schaduwrapporteur

Resolution on the 2014 Commission progress report on Turkey

2015-05-20

schaduwrapporteur

Implementation of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea

2015-03-12

schaduwrapporteur

EU-China relations

2015-01-15

schaduwrapporteur

Review of the European neighbourhood policy

2015-01-15

schaduwrapporteur

State of EU-Russia relations

2015-01-15

schaduwrapporteur

Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

2015-01-08

schaduwrapporteur

Recommendations to the Council on the negotiations of the EU-Japan Strategic Partnership Agreement

2014-03-13

schaduwrapporteur

Civilian-military cooperation and the development of civilian-military capabilities

2010-05-20

schaduwrapporteur

 

Europese parlementscommissies

Van

Tot

Functie

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

2014-10-13

heden

Voorzitter

Conferentie van delegatievoorzitters

2014-10-13

heden

Lid

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

2014-07-14

2014-10-12

Lid

Subcommissie veiligheid en defensie

2014-07-01

heden

Lid

Commissie buitenlandse zaken

2014-07-01

heden

Lid

Commissie buitenlandse zaken

2012-01-19

2014-06-30

Lid

Subcommissie veiligheid en defensie

2012-01-19

2014-06-30

Lid

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

2010-12-13

2014-06-30

Lid

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

2010-04-19

2014-06-30

Lid

Delegatie voor de betrekkingen met Japan

2009-09-30

2014-06-30

Voorzitter

Conferentie van delegatievoorzitters

2009-09-30

2014-06-30

Lid

Delegatie voor de betrekkingen met Japan

2009-09-16

2009-09-29

Lid

Subcommissie veiligheid en defensie

2009-07-16

2012-01-18

Lid

Commissie buitenlandse zaken

2009-07-16

2012-01-18

Lid

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht zijn tot 2 januari 2017 in te zien.Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.