Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

De Volkskrant verwijst naar gegevens PDC

dinsdag 10 januari 2017, 10:46

DEN HAAG (PDC) - De Volkskrant heeft gegevens van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) gebruikt in een artikel geschreven door Robert Giebels rondom de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Het artikel gaat over PVV-Tweede Kamerkandidaten die mogelijk een dubbelfunctie gaan vervullen. Nagenoeg alle nieuwe PVV'ers die op de lijst staan, zitten nu al in de gemeenteraad, Provinciale Staten of Eerste Kamer.

Het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer is niet verenigbaar en het komt niet vaak voor dat Tweede Kamerleden ook nog een andere functie vervullen. Het dubbelmandaat is evenmin toegestaan. Uit de PDC gegevens blijkt dat het Tweede Kamerlidmaatschap sinds de jaren 70 een fulltime baan is.

Bron: De Volkskrant, 09 januari 2017