Arco Timmermans en Gerard Breeman in NRC over 'demissionaire troonredes'

maandag 18 september 2017, 11:51

DEN HAAG (PDC) - NRC Handelsblad verwijst naar een artikel van Arco Timmermans en Gerard Breeman over troonredes van demissionaire kabinetten, uit het augustusnummer van De Hofvijver.

Het verschil tussen Troonredes van demissionaire en missionaire kabinetten is klein. Dit komt onder andere doordat Troonredes per definitie neutraal van toon zijn. Zo bevat de Troonrede meestal een algemene stand van zaken van het land, een schets van de internationale situatie en een oproep tot saamhorigheid en solidariteit. Ook een demissionair kabinet kan daar probleemloos op ingaan.