Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Het referendum: valt er nog wat te kiezen?

Richtingwijzer stembureau

Gaat het referendum als democratisch middel te ver of juist niet ver genoeg? Weinig politici lijken hun vingers nog te willen branden aan het referendum. Kabinet-Rutte III is zelfs voornemens het raadgevend referendum af te schaffen. Toch komt er in maart wederom een referendum, ditmaal over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook wel 'Sleepwet' genoemd).

Moeten we politieke besluiten overlaten aan ervaren bestuurders? Of moet het volk directe inspraak krijgen via een referendum? En wat voor referendum moet dat dan zijn?

Frank Hendriks, auteur van 'Democratische zegen of vloek. Aantekeningen bij het referendum', Joost de Vries, parlementair verslaggever bij de Volkskrant, Niesco Dubbelboer, oud-Tweede Kamerlid (PvdA) en initiatiefnemer 'Meer Democratie' en Renske Leijten, Tweede Kamerlid (SP) nemen deel aan het debat als panelleden. Het debat staat onder leiding van Eva Kuit.

Inhoud

1.

Praktische informatie

Datum: woensdag 7 februari 2018 van 17.15 tot ca. 18.30 uur

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag

2.

Aanmelding

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via debat@montesquieu-instituut.nl.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Wilt u na afloop eten in Nieuwspoort? Reserveren kan via het aanmeldformulier.

3.

Democratie in Debat

Het actualiteitendebat is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag.

Democratie in Debat