Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Boekpresentatie 'Zeventig jaar zoeken naar het compromis'

'Zeventig jaar zoeken naar het compromis'

Wat te denken van de uitgestoken hand van premier Rutte? Spreekt het niet vanzelf dat kabinet en parlement proberen er samen uit te komen en op die manier het Nederlandse volk vertegenwoordigen? Het Nederlandse parlement beweegt altijd mee met het sentiment van de samenleving: heen en weer tussen samenwerking en polarisatie, tussen vernieuwingsdrang en verlangen naar behoud. Het zijn afwegingen die het parlement na het einde van de Tweede Wereldoorlog steeds weer heeft moeten maken.

'Zeventig jaar zoeken naar het compromis' is het verhaal van de Nederlandse naoorlogse democratie, waarin de wedstrijd zelden eindigde in overwinning of verlies maar meestal in breed aanvaarde remise.

Op dinsdag 5 december presenteerden de auteurs Bert van den Braak en Joop van den Berg het boek aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Voorafgaand aan de overhandiging reageerden Tweede Kamerleden Nevin Özütok en Sven Koopmans op de slotbeschouwing van het boek.

1.

Video-opname

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Fragmenten onder
Fragmenten rechts (in popup)
Fragmenten verbergen
 
 
00:00
01:55
06:02
17:50
21:30
28:50
37:11
Ope­ning door moder­ator Nynke de Zoeten
Intro­duc­tie­speech door Mai Spij­kers, directeur ...
Tot­stand­ko­ming van het boek
Speech door Nevin Özütok
Speech door Sven Koop­mans
Aan­bie­dings­speech Bert van den Braak
Speech door Kha­dija Arib

2.

Foto-impressie

Opening door moderator Nynke de Zoeten
Korte introductiespeech Mai Spijkers, directeur uitgever Prometheus
Overzicht van de zaal
Nynke de Zoeten vraagt hoe het boek tot stand gekomen is aan Joop van den Berg
Speech door Nevin Özütok
Speech door Sven Koopmans
v.l.n.r.: Joop van den Berg, Khadija Arib en Bert van den Braak
Aanbiedingsspeech door Bert van den Braak
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib
v.l.n.r.: Joop van den Berg, Khadija Arib en Bert van den Braak
Boekpresentatie Zeventig jaar zoeken naar het compromis
Nabespreking over het boek
Bert van den Braak signeert het boek
De gasten in de Rooksalon
Joop van Berg signeert het boek
Liesbeth Weijs (Management Stichting Montesquieu) en Luc Verhey (voorzitter Wetenschappelijke Raad van Advies)

3.

Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1946-2016

Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer in het bijzonder, heeft sinds het nieuwe begin in 1946 steeds meebewogen met de gemoedsbewegingen in de natie: heen en weer tussen samenwerking en polarisatie, tussen vernieuwingsdrang en verlangen naar behoud.

Al die zeventig jaren sinds 1946 was het parlement de centrale arena van een grote diversiteit aan politieke tegenstellingen en conflicten. Tegelijk vormde het de nationale marktplaats, waar de vele en diverse maatschappelijke belangen werden gewogen, verhandeld en verruild, soms genegeerd. Zo nodig echter stelde het parlement zich ook in gesloten front teweer tegen pogingen zijn gezag te kleineren of beschadigen.

De parlementaire historici B.H. van den Braak en J.Th.J. van den Berg hebben met hun beschrijving van zeventig naoorlogse jaren van parlementaire geschiedenis het werk voortgezet dat Van den Berg samen met J.J. Vis was begonnen in 'De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796–1946'.

4.

Over de auteurs

Bert van den Braak (l) en Joop van den Berg (r)
Bron: Bob Bronshoff

B.H. van den Braak (1958) is parlementair historicus en als senior onderzoeker verbonden aan PDC, partner het Montesquieu Instituut. Hij is tevens redacteur van de website Parlement & Politiek. In 1998 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de ontwikkelingsgeschiedenis van de Eerste Kamer vanaf haar instelling in 1815.

J.Th.J. van den Berg (1941) was, na een loopbaan in de journalistiek, onder meer hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden en hoogleraar parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht. Van 1992 tot 1996 was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, het laatste jaar als fractievoorzitter.

5.

Organisatoren

Deze boekpresentatie wordt georganiseerd door PDC, partner van het Montesquieu Instituut, in samenwerking met uitgeverij Prometheus.