Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Gemeentepolitiek als kweekvijver

maandag 26 februari 2018

Er zijn veel voorbeelden van landelijk bekende politici die hun eerste politieke schreden in de gemeenteraad hebben gezet. Veel Kamerleden en ministers zijn ooit gemeenteraadslid of wethouder geweest, en sommigen wisten het Kamerlidmaatschap zelfs te combineren met de gemeentepolitiek. Ook de omgekeerde weg komt voor: een overstap van de landelijke naar de gemeentelijke politiek.

1.

Deze bijdrage stond in