Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Het maartnummer van De Hofvijver: gemeenteraad, gevallen ministers en de Grondwet

maandag 26 maart 2018, 11:07

DEN HAAG (PDC) - Vergeleken met vier jaar geleden is de versplintering in de gemeenteraden niet toegenomen. Dat concludeert Simon Otjes aan de hand van een uitgebreide analyse van de uitslag van de verkiezingen, die hij maakte voor nieuwsbrief De Hofvijver, die vandaag is verschenen. Kees Boonman analyseerde hoe de kiezer tot zijn keuze is gekomen: 'De kiezer is consument geworden.'

Carla Hoetink en Anne Bos promoveren deze week. Hoetink schreef naar aanleiding van haar proefschrift over de jonge traditie van zelfreflectie in de Tweede Kamer: reflectie zelf lijkt belangrijker dan de bijkomende aanbevelingen en verbetervoorstellen. Anne Bos deed onderzoek naar afgetreden bewindslieden. Het aftreden van bewindslieden kan volgens haar verschillende betekenissen hebben, zoals het zuiveren van de politiek of het afwentelen van frustraties.

Bernard Steunenberg pleit voor meer debat in Nederland over de Europese Unie. Peter Bootsma vergelijkt de coalitievorming van Merkel IV met die van Rutte III: versplintering geeft in beide landen eenzelfde trend, waarbij coalitievorming steeds meer tijd in beslag neemt. Prashant Sabharwal geeft een update bij de Brexit.