‘Europa versterkt? Of juist verzwakt?’

maandag 27 mei 2019, 13:00, reacties van Nico Visser, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman op de Europese verkiezingen

Europese uitslag in grote lijnen

Analyse Europese dimensie door Nico Visser

Na de verkiezingen van het Europees Parlement tekenen zich enkele grote lijnen af. Er is sprake van versplintering: de grootste fracties verliezen; voor een meerderheid zijn niet langer twee, maar minimaal drie fracties nodig. De EVP blijft wel de grootste. Van de vier eurokritische fracties boeken er twee winst en leiden er twee verlies. De pro-Europese liberalen en Groenen gaan er flink op vooruit. Daarmee blijft de verhouding tussen pro- en anti-Europese partijen ongeveer gelijk. Met naar schatting 51 procent ligt de opkomst op het hoogste niveau van de afgelopen 20 jaar.

Lees verder

Onbekend maakt onbemind

Analyse Nederlandse dimensie door Jan Schinkelshoek

De verkiezingen voor het Europese Parlement hebben voor de negende keer op rij te lijden onder een gebrek aan belangstelling onder Nederlandse kiezers. Alleen al daarom kan aan de uitslag nauwelijks nationale betekenis worden gehecht. Zelfs niet aan de verrassende overwinning van Frans Timmermans. In 2021 kan alles weer anders zijn.

Lees verder

Pro-Europese partijen winnen

Analyse partijdimensie door Gerrit Voerman

De Europese verkiezingen hebben voor grote verrassingen gezorgd. Vooraf schonken de media veel aandacht aan de door de VVD en Forum voor Democratie (FvD) aangewakkerde onderlinge tweestrijd. Geen van beide werd echter de grootste partij, zoals alom werd verwacht: de door velen afgeschreven PvdA ging er met zes zetels met de zege vandoor. Nog opmerkelijker is dat van de voorziene populistische aanval op de Europa (redelijk) welgezinde partijen niets terecht is gekomen.

Lees verder

Deze bijdrage stond in