‘Constitutions compared.’ Nieuwe druk van een handboek.

maandag 26 augustus 2019, 13:00
cover Constitutions Compared

DEN HAAG (PDC) - Recent is de 5e druk van het handboek "Constitutions Compared" verschenen, waarin auteur Aalt Willem Heringa een gebruiksvriendelijke introductie voor het constitutioneel recht geeft.

Voor elk onderdeel van dit recht vergelijkt Heringa een aantal verschillende constitutionele aspecten. Dit doet hij aan de hand van de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Europese Unie. Hij bespreekt onder andere het constitutioneel recht in historisch perspectief, hij gaat in op verschillende staatsvormen, de samenstelling van nationale parlementen, de uitvoerende macht en het wetgevend proces.

Verder brengt Heringa de constitutionele ontwikkelingen op dit moment in kaart, waaronder de gevolgen van Brexit en het rechtstatelijke meningsverschil tussen Europa enerzijds en Hongarije en Polen anderzijds. Tevens is het boek voorzien van een nieuw hoofdstuk over mensenrechten in de verschillende constitutionele systemen in de Europese rechtsorde.

Bron: Constitutions Compared - Aalt Willem Heringa